ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Όροι χρήσης

Με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της Σ. Τζανίδης Α.Ε, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους.

Η πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες της Σ. Τζανίδης Α.Ε αποτελεί αντικείμενο τόσο αυτής της πολιτικής όσο και των διατάξεων του νόμου.

Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του site. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακού τόπου tzanidis.gr, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους.

Περιεχόμενο
Το περιεχόμενο του site σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο.

Το WebSite της Σ. Τζανίδης Α.Ε περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς επίσης και πληροφορίες για προϊόντα που διαθέτει. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία.

Τα περιεχόμενα αυτού του site παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από το site δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την πληροφόρηση που σας παρέχουν οι άνθρωποι της Σ. Τζανίδης Α.Ε. (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Χρήση των "cookies"
Η Σ. Τζανίδης Α.Ε ΔΕΝ χρησιμοποιεί την τεχνολογία των "cookies" ώστε να έχει την δυνατότητα να ιχνηλατήσει τον τρόπο πρόσβασης στο site της.

Η Σ. Τζανίδης Α.Ε δεν καταγράφει προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών της.

Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων
Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του site της Σ. Τζανίδης Α.Ε θα αξιοποιηθούν από την Σ. Τζανίδης Α.Ε για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Η Σ. Τζανίδης Α.Ε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων. Η Σ. Τζανίδης Α.Ε σας υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που καταχωρήσατε για να σας αποστείλει οποιοδήποτε αυτόκλητο μήνυμα ή πληροφορία ούτε πρόκειται να τα παραχωρήσει σε τρίτους χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

Η Σ. Τζανίδης Α.Ε δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site της και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ότι σχετίζεται με αυτά. Η Σ. Τζανίδης Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο.

Πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Σ. Τζανίδης Α.Ε. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο site μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του site χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Σ. Τζανίδης Α.Ε.

Εμπορικά Σήματα
Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο site αποτελούν ιδιοκτησία της Σ. Τζανίδης Α.Ε ή τρίτων. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την Σ. Τζανίδης Α.Ε ή τρίτων, ανάλογα με την περίπτωση.
Υλικό που μας έχει παραχωρηθεί από τρίτους φέρει τα πνευματικά δικαιώματα των τρίτων και χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε.

Συνδέσεις (Hyperlinks)
Το site της Σ. Τζανίδης Α.Ε μπορεί να περιέχει συνδέσεις (links) προς άλλα web sites το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Η Σ. Τζανίδης Α.Ε δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε άλλα web-sites του internet, και η πρόσβαση σε άλλα sites μέσω αυτών των συνδέσεων (links) από το site της Σ. Τζανίδης Α.Ε είναι δική σας επιλογή-ευθύνη.

Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών
Η Σ. Τζανίδης Α.Ε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτού του site, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών. Η Σ. Τζανίδης Α.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το site. To site, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής ρητή ή σιωπηρή.

Περιορισμένη ευθύνη
Η Σ. Τζανίδης Α.Ε αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του site της, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του site της. Η Σ. Τζανίδης Α.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του site ή άλλου εκτός του tzanidis.gr.

Πολιτική Ενημέρωσης
Η Σ. Τζανίδης Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρίας, και για αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε από καιρό σε καιρό τη σελίδα αυτή για να ελέγχετε την ισχύουσα πολιτική.