Μαστίχα Μεσαία
Μαστίχα Μεσαία

Μαστίχα Μεσαία

Πορτοκαλί κυτίο MT
Προέλευση : Ελλάδα
Συσκευσία : Κιβώτιο 8 kg (160 κυτία χ 50 gr)
Κωδικός : 113901
Mediterra
Κιβώτιο
Κιλά
8.00