Αμμωνία Διττανθρακική
Αμμωνία Διττανθρακική

Αμμωνία Διττανθρακική

E503(ii)
Προέλευση : Κίνα
Συσκευσία : Κιβώτιο 30 kg (15 Σακούλες x 2 kg)
Κωδικός : 204902
Κιβώτιο
Κιλά
30.00