Κακάο Σκόνη 10 - 12 %
Κακάο Σκόνη 10 - 12 %
Κακάο Σκόνη 10 - 12 %
Κακάο Σκόνη 10 - 12 %

Κακάο Σκόνη 10 - 12 %

deZaan Cocoa D11MR
Προέλευση : Ολλανδία
Συσκευσία : Σακί 25 kg
Κωδικός : 200312
deZaan Cocoa
Σακί
Κιλά
25.00

 

Cocoa Butter (Fat) 10-12% | pH level 7.1-7.5

 

The ideal combination of indulgent milk chocolate color and rich cocoa flavor.

 

Luscious, rich, and indulgent, this versatile cocoa powder is a classic choice for adding depth and richness to ice creams and dairy milk-based chocolate desserts.

 

Flavor
A sophisticated taste profile that balances fruit and bitter cocoa, with a slight sourness to provide a rich and complex flavor.

Color
Attractive medium brown color that perfectly complements its full-bodied cocoa flavor.

Applications
One of the most popular choices for bakery goods including cookies and cocoa fudge cakes, used in a broad range of dry beverage mixes and compound coatings.