Αμμωνία Διττανθρακική

Αμμωνία Διττανθρακική

E503(ii)
Προέλευση : Κίνα
Συσκευσία : Σακί 25 kg
Κωδικός : 204900
Σακί
Κιλά
25.00